דף עמדה בנושא העדרות מעבודה בשל טיפולי פוריות

חוק עבודת נשים קובע, כי רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. הצעת חוק חדשה מציעה לתת אפשרות כזו גם לעובדת העוברת טיפולי פוריות, על מנת שתוכל להעדר לצורך הטיפולים והבדיקות הנלוות עד 40 שעות בשנה קלנדרית ללא ניכוי משכרה וללא צורך להזדקק לימי המחלה העומדים לרשותה.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא העדרות מעבודה בשל טיפולי פוריות