דף עמדה בנושא קבלת צדקה מפושעים

כאשר אנשים מעולם הפשע תורמים מ'הכנסותיהם' לבתי כנסת ולמוסדות תורה וחסד, האם על גבאי הצדקה לשתף איתם פעולה ולקבל את כספם, או לדחותם בשתי ידיים, שכן כספם אינו כסף שראוי לבוא בית ה'. בדברינו הבאים, איננו באים להטיל דופי חלילה בפעילות של מוסד כלשהו, אלא לדון בתופעה באופן עקרוני.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא קבלת צדקה מפושעים