על סדר היום

חותם: מגבים את המל"ג בהפרדה המגדרית

חותם: מגבים את המל"ג בהפרדה המגדרית

הדיון התקיים בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, במסגרת הנושא - הפרדה מגדרית באקדמיה לאחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה להמשיך את קיום המסלולים הנפרדים לחרדים בתוכניות לימוד מרכזיות באוניברסיטאות.

דיון סוער התקיים השבוע בכנסת בנוגע להפרדה המגדרית באקדמיה. בדיון תקפו נציגי הארגונים הליברלים את נציג המל"ג על תמיכתם בהפרדה מגדרית באקדמיה לטובת סטודנטים רבים אשר דורשים זאת. ארגון חותם "ניסיון נוסף לכפייה לחילונית – מגבים את עמדת המל"ג"

 

דיון סוער בנושא הפרדה מגדרית באקדמיה התקיים בתחילת השבוע (ב') בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. הדיון התקיים בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה להמשיך את קיום המסלולים הנפרדים לחרדים בתוכניות לימוד מרכזיות באוניברסיטאות. המל"ג נימקה את ההחלטה בכך שההפרדה המגדרית והמגזרית היא כורח המציאות עבור מרבית האוכלוסייה החרדית, וכי אם לא תיעשה הפרדה כאמור יקשה עליה למשוך סטודנטים חרדים ללימודים אקדמיים.

 

יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאן פתחה את הישיבה וסיפרה על סיור שערכה הוועדה יום קודם בנושא רצח נשים, כאשר גם בסיור וגם בדיון היום יעסקו בזכויות נשים,  תוך שהיא רומזת כי ישנו קשר בין הדברים.

 

בדיון הסבירה נציגת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן כי ההפרדה הנה פסולה מעיקרה, וכי להפרדה זו עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על החברה הישראלית בכלל ועל היחס לנשים בפרט. ההפרדה המוצעת פוגעת בזכותן של הנשים לכבוד ולשוויון, מנוגדת לערכי היסוד של האקדמיה, אינה משקפת בהכרח את עמדת הציבור החרדי, אינה מידתית ובעיקר עלולה לתת לגיטימציה להפליה נוספת של נשים. בסוף חתמה את דבריה בכך שאם מתחילים בהפרדה מגדרית באקדמיה, מי יודע לאן נגיע.

 

ח"כ מיל רוזין ממרצ ושאר הנוכחות בדיון כולל החרדיות הליברליות, תקפו את נציג המל"ג שוב ושב וקטעו את דבריו פעם אחר פעם במילים חריפות והשוו בצורה עקיפה בין הפרדה המגדרית לבין לרצח נשים. הם תהו כיצד מאפשרים דבר כזה לחרדים, למרות החשיבות הרבה שהם רואים בשילוב החרדים בחברה הישראלית.

 

נציג ארגון חותם אבנר פורת שהשתתף בדיון אמר כי התוכן שהוצג בדפי העמדה ובדיון משקף תפיסה פטרנליסטית מתנשאת בכסות ליברלית. "אין כאן פגיעה ברמה האקדמית, שהרי כל בר דעת מבין שאין שום הבדל בלימודי מתמטיקה והיסטוריה בין אם זה בעירוב או בהפרדה. אין כאן שום עניין של הדרת נשים, שהרי מדובר באפשרות השכלה לשני המינים, רק בהפרדה ובצניעות. מה שיש כאן זו התנשאות בניסיון לטעון שיש מי שיודע יותר מהציבור החרדי מה טוב לו. בעיקר יש כאן שאיפה עזה ליצור שינוי תרבותי בציבור החרדי, בכדי להפוך אותו להיות קרוב יותר לזרמים פלורליסטיים ליברלים. אין כאן שום כפייה, אלא רק רצון לאפשר ללמוד למי שחפץ בצורה שמתאימה לו".

בארגון חותם הוסיפו כי "מדובר בניסיון נוסף של כפייה חילונית על ציבור שומר תורה ומצוות, תוך רמיסה של זכויותיו. אנו מגבים את עמדת המל"ג, וקוראים שלא לפגוע במסגרות האקדמאיות אשר מאפשרות לציבור רחב ללמוד באקדמיה."