דף עמדה בנושא הצעת חוק צער בעלי חיים - שחיטה

במציאות הנוכחית בכלל המשחטות בישראל, נשחטים מדי יום אלפי בעלי חיים . השחיטה הזו נעשית במהירות רבה, ובאופן שבעלי החיים רואים בשחיטת חבריהם. דבר זה מנוגד לכאורה, להלכה המופיעה בשולחן ערוך ובפוסקים נוספים, בדבר ההשפעה שיש לשחיטת בעל חיים אחד על חברו, הנוכח במקום בשעת השחיטה, השפעה שיכולה להטריף את בעל החיים.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא הצעת חוק צער בעלי חיים - שחיטה