דף עמדה בנושא הפעלת בתי דין אלטרנטיביים לגיור על ידי רבני ערים

בקיץ האחרון הקימה קבוצת רבני עיר בתי דין פרטיים לגיור. נמסר כי בוצעו בפועל מספר גיורים של קטנים, אשר בהתאם להנחיות מועצת הרבנות הראשית לא ניתן לגיירם.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא הפעלת בתי דין אלטרנטיביים לגיור על ידי רבני ערים