המספרים האמתיים של סוגיית הגיור בישראל

הפרכת הנתונים שהוצגו בדו“ח הגיור של ועדת נסים

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של המספרים האמתיים של סוגיית הגיור בישראל