החלטות הממשלה בעניין העלאת בני הפלשמורה

סקירה על החלטות הממשלה בעניין עליית הפלשמורה משנת 1977 ועד היום

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של החלטות הממשלה בעניין העלאת בני הפלשמורה