סרטון גיור אקספרס

רפורמת הגיור רוצה להכיר בגורמים בעלי אג'נדה רדיקלית שמגיירים אנשים שכלל אינם מעוניינים בחיבור משמעותי עם היהדות, ועלולים לתת הכשר לאזרוח זרים ומסתננים, לשינוי הדמוגרפיה ולהגברת ההתבוללות בישראל.