גיור בהתאמה אישית

עמיטל בראלי מנכ"ל חותם מדבר על גיור ממלכתי