גיור

סוגיית הגיור הממלכתי

כיצד מתגיירים, היחס לגרים וקבלת המצוות בגיור – הינה סוגייה עתיקת יומין. ראשיתה בימי יתרו חותן משה, דרך רות המואביה, אונקלוס הגר ורבים נוספים. בדורות הגלות, לא רבים היו שבחרו להצטרף לעם ישראל, ואלו שבחרו בכך הסתכנו עד מאד. ספרי השאלות והתשובות עסקו בנושא הגיור, אך לא הייתה סוגיה זו ענין כבד משקל עבור העם בגלותו. בדורינו, דור ראשון לגאולה, עת זכינו לעלות לארץ ישראל ולייסד בה את מדינת ישראל, מדינה שנוסדה כמדינה יהודית, לה הצטרפו מאות אלפי עולים שאינם יהודים, ועוד רבים המבקשים להצטרף למדינה הצעירה א

פגיעה בגיור הממלכתי

מדוע קבלת מצוות כל כך משמעותית בגיור? מהי מידת חיוב המצוות הדרוש מן הגר בדורנו, אם בכלל, כאשר רבים מן הגרים אינם מעוניינים בשמירת תורה ומצוות, ומאידך הינם אזרחי המדינה, מתערבים בציבור היהודי ומרבים התבוללות? על גבי זאת עומדת שאלת מהות הגיור הממלכתי – מהי ההתעקשות הרבה על גיור ממלכתי בלבד?  

ארגון חותם מנגיש עבורכם את אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר העומדות על הפרק, סוגיה הרת גורל בעיצוב דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

לדף נחיתה

גיור כהלכה

במסמך נציג מחקרים ונתונים המגלים כי המציאות בשטח שונה מזו המתוארת בדו“ח הגיור, וממילא שומטים את הבסיס עליו הוא נשען. המסמך מתבסס על מחקרים שנעשו בשנים האחרונות על ידי גורמים מקצועיים העוסקים בחקר החברה והדמוגרפיה בישראל. על בסיס נתונים אלה, אנו למדים כי מסקנות ועדת הגיור אינן מציעות התמודדות נכונה עם בעיית ההתבוללות בישראל, ואף עלולות להחריף אותה.

לדף נחיתה

עוד בנושא גיור

מאמרים מאמרים

הקודם   1    הבא