פרסום נתוני הלמ"ס בנושא חילון גבוה בקרב דתיות בצה"ל

מיטל בראלי מנכ"ל חותם מתראיין לרדיו חיפה בנושא פרסום נתוני הלמ"ס בנושא חילון גבוה בקרב דתיות בצה"ל