מעשה בחמש מצהירות

מבוסס על ראיונות אמתיים של בנות שהצהירו לצורך קבלת פטור משירות צבאי מטעמי דת ומעוניינות לתרום דרך השירות הלאומי. הבנות נקראות לראיון דת פולשני בלשכת הגיוס בניגוד לחוק.

 

למידע נוסף>>

לכתבה בנושא>>