השפעת השירות הצבאי לנשים על יצירת קשרי זוגיות ומשפחה

מדוע המסגרת הצבאית אינה מתאימה לבנות ואיך זה יכול להשפיע עליהן בעתיד