הרב יעקב אריאל מדבר על הסכנה בשירות צבאי משותף

מדוע אסור לשלוח את הבנות להתגייס לשירות צבאי משותף

הרב יעקב אריאל מזהיר ששירות צבאי משותף לבנים ובנות הוא סכנה ומדגיש שכך מסכימים כל רבני הציונות הדתית