הקלטות מתוך ראיונות דת

הקלטות מתוך הראיונות, הנערות נשאלות על אורחות חייהן וחיי בני משפחתן, שאלות שונות ביהדות ועל הסיבות הדתיות שבגינן הן מבקשות לקבל פטור. פעמים רבות ראיונות אלו נערכים באווירה של חקירה עוינת וביחס של זלזול והשפלה כלפי הנערות.