על סדר היום
מכתב השמיניסטיות לשר החינוך

מכתב השמיניסטיות לשר החינוך

ביוזמתן של מספר שמיניסטיות מאולפנות ברחבי הארץ, פורסם מכתב המיועד לשר החינוך נפתלי בנט, שמבקש ממנו לשקול שנית את החלטתו בעניין שילוב פעילות המעודדת גיוס בנות דתיות לצה"ל במסגרת האולפנות. במכתב טענו הבנות כי "התכנים והמסרים של הארגונים אותם הוא מבקש לקצב ולשלב באולפנות, באים לשנות את אותם ערכים שאנו מתחנכות עליהם לאורך שנים, מתוך שידור חוסר אמון בתרומה המשמעותית שלנו במסגרת השירות הלאומי, וניסיון להביא אותנו לשירות צבאי, שאינו תואם את תפיסת עולמנו".

לכבוד שר החינוך, מר נפתלי בנט.

שלום רב,

אנחנו, שמיניסטיות מאולפנות ברחבי הארץ, פונות אליך בנושא שבוער לנו כתלמידות במערכת החינוך הממלכתית דתית בישראל.

מגיל צעיר אנו גדלות על ערכי הציונות הדתית, ערכי הנתינה לעם ישראל, מסירות לארץ ישראל ונאמנות לתורת ישראל. בגיל התיכון אנו זוכות להעמקה ובירור של הזהות הייחודית לנו כנוער הציונות הדתית במסגרת האולפנות שבהן בחרנו ללמוד, וכשאנו מסיימות את חוק לימודינו אנו מלאות רצון רב לתרום למדינה ולעם.

רוב בוגרות האולפנות, המתחנכות על ערכי הצניעות והנאמנות לתורת ישראל, בוחרות בדרך שמתאימה יותר לבת הדתית – תרומה משמעותית במסגרת השירות הלאומי.

מובן שאנו מכבדות ומעריכות כל בת בהתאם לבחירתה האישית, אך אנו בטוחות שבנות שמעוניינות להתגייס לצבא יוכלו לקבל סיוע והכוונה באופן פרטני, דרך פנייה לאחת מהעמותות הפועלות בעניין.

כעת, משרד החינוך שבראשותך, מעוניין להכניס לאולפנות שלנו תכנים ומסרים שבאים לשנות את אותם ערכים שאנו מתחנכות עליהם לאורך שנים, מתוך שידור חוסר  אמון בתרומה המשמעותית שלנו במסגרת השירות הלאומי, וניסיון להביא אותנו לשירות צבאי, שאינו תואם את תפיסת עולמנו.

אנו רוצות לשאול אותך, כבוד השר,  האם היית מאשר להכניס תכנים שנגועים בחוסר צניעות או שמנוגדים להלכה היהודית, במסגרת פעילות חינוכית באולפנות וישיבות? אנו בטוחות שהתשובה לשאלה זו היא שלילית, ולכן אנחנו שואלות למה בנושא גיוס בנות דתיות לצה"ל, שיש בו בעיות צניעות רבות ומורכבות נפשית והלכתית גדולה לבת שומרת תורה ומצוות,  אתה מעוניין לעודד פעילות שמטרתה להרחיק ולטשטש את הערכים המרכזיים שאנו מאמינות בהם?

אנחנו מבקשות ממך לשקול שוב את החלטתך בנושא.

 

בכבוד רב,

שמיניסטיות תשע"ז