דוח מצהירות דת

דו"ח לסקירת המאמצים המופעלים על ידי יחידת מיטב במטרה לעכב ולשלול את פטור המצהירות דת

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דוח מצהירות דת