בדרך לשירות משמעותי

חוברת עזר וכלים למחנכת בנושא שירות לאומי ושירות צבאי לבנות

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של בדרך לשירות משמעותי