תיאוריית פירוק האדם

מה בעצם עומד מאחורי תיאוריית המגדר

נולדת בגוף זכר? אבל יש לך הרגשה של נקבה אז קוראים לזה טרנסג’נדר - אז תחליף את הגוף. נולדת בגוף זכר? אתה מרגיש זכר אבל אתה נמשך לזכרים במקום לנקבות אין בעיה, זה נקרא להט”ב. כלומר הנטייה לחוד, הזהות לחוד והגוף לחוד.

כדי לנרמל לא נורמלי, צריכים לבנות תאוריה מרשימה. פילוסופיה שמגדירה מחדש את האדם אתם יודעים איך עושים את זה? הם מפרקים את האדם לגורמים. אדם זה לא נברא אחדותי, שכוחותיו יש בהם אחדות ומטרה נעלה כמו שאנחנו תופסים את האדם. אלא האדם הוא ערימת כוחות ונטיות קוראים לתאוריה הזאת מגדר. הפילוסופיה שאיך אומרת הגוף והנפש הם לא יחידה הרמונית אחת לא רק הגוף והנפש אלא הגוף הוא דבר בפני עצמו הזהות האישית של האדם, זכר או נקבה עומד בפני עצמו והנטייה המינית שלו, זה עוד גורם שלישי בתוך האדם אין קשר הרמוני ביניהם ויכולות להיות הרבה מאד וריאציות. זה תאוריית פירוק האדם לגורמיו כדי לנרמל כל וריאציה אתה צריך להפריד בין הכוחות השונים באדם ולעשות עכשיו מיקס אינסופי.

לכן כל יום נבראות זהויות חדשות מיקס אינסופי כי פירקת את האדם לגורמיו. המטרה העמוקה שלהם זה לפרק את הזהות האישית, המשפחתית הלאומית, האנושי מה אנחנו אומרים נפש האדם אחת היא אומר הרמב”ם אחדות לעבר מטרה נעלה הטוב שמחבר את כל הכוחו ועושה מהאדם, מצמיח אותו לגלות את צלם אלוקים שבקרבו.