שינוי תרבותי של המרחב הציבורי בגין “הדרת נשים”

סקירה והצעה לתיקון החלטת הממשלה

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

בשנים האחרונות הפציע אל תוככי השיח הציבורי מושג חדש, ‘הדרת נשים’ שמו. תחילתו באירועים שעלו לכותרות בכלי התקשורת, בהם התנהגו גברים בגסות ובאלימות כלפי נשים שהתנהלו לתומן במרחב שלהן. בעקבות פרסומים אלה והסערות שליוו אותם, התעורר הצורך לנקוט צעדים שימנעו אירועים מהסוג הזה, שנתפסו כבר כתופעה. במישור התקשורתי והציבורי הלכו הדיונים בנושא והתרבו, התודעה הציבורית נשטפה בתפיסה השוללת מכל וכל הדרת נשים מכל סוג. מהבחינה המשפטית, נערכו גורמים מקצועיים שונים לטיפול בנושא, כאשר הם לומדים את החומר המשפטי הרלוונטי ומתערבים במניעת האירועים החריגים הכוללים את ההדרה המדוברת. מכאן ואילך התקבע המושג ‘הדרת נשים’ בפי כל, ונעשה בו שימוש נרחב בהרבה ממה שהיה נהוג. בדו”ח זה נסקור את גלגוליה של ‘הדרת הנשים’ והתהליך שעברה, נציג את השיטתיות ודרך הפעולה של הגורמים המשפטיים והציבוריים המעורבים, ונבחן את הבעייתיות שניתן לזהות במגמות אותן מנסים לקדם אותם גורמים.