משפחות חד הוריות בישראל דו"ח חברתי

בישראל נרשמה בעשורים האחרונים עלייה ניכרת בשיעור המשפחות החד-הוריות: מכ- 4% בשנות ה- 70 ל- 12.7%- ב- 2014. גידול זה תואם למגמה עולמית של עלייה משמעותית בתופעת משפחות חד-הוריות, הן מצד הגידול באחוזי הגירושין והן מצד הגידול המשמעותי בילודה בקרב רווקות הבוחרות ללדת ללא בן זוג. מגמה זו התחזקה עם העלייה מברית המועצות בשנות ה-90. כיום, בראשן של רוב מוחלט של משפחות אלו, למעלה מ 95%- ,עומדת אישה.

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

במסמך להלן נדון בהיקף התופעה בישראל ובזכויות ובהטבות המוקנות למשפחות אלו באופן ייחודי. נבחן את הדו"חות השונים על היקף העוני בקרב משפחות חד-הוריות בהשוואה למשפחות עם זוג הורים. ננסה להבין האם מוצדקת התייחסות ייחודית למשפחות אלו והאם נכון לסייע להן יותר מאשר למשפחות אחרות. משפחות חד הוריות מהוות פסיפס רחב של סוגי משפחות (גרושים, רווקות ועוד), במהלך הסקירה נבדוק את הנתונים ביחס לפילוח משפחות אלו. כמו כן, אם אכן מצבן של משפחות אלו קשה יותר ממצבן של משפחות שבהן זוג הורים, יש לבחון מדוע יש גידול, ביחס לאוכלוסייה, במשפחות חד-הוריות מבחירה. ולבסוף, יש לבחון האם הטבות כלכליות הניתנות למשפחות אלו אינן גורמות להעדפתן גם בתפיסה חברתית והאם נכון לתת העדפה חברתית-כלכלית למשפחות אלו, יתר על משפחות אחרות למרות הסיכון לעידוד התופעה.