מקצוע תרבות יהודית ישראלית

סקירה אודות תכנית הלימודים החדשה במשרד החינוך

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

במשרד החינוך החלה לפעול תכנית "תרבות יהודית ישראלית", שמחליפה את תכנית לימודי היהדות שהיתה קיימת בעבר. דו"ח של חותם חושף כי המכונים המופקדים על ביצוע התכנית שייכים כולים לזרם הרפורמי וכוללים תכני לימוד שנויים במחלוקת.