מאמינות בשירות הלאומי

מתנגדות לתקצוב עמותות שיעודדו גיוס בנות דתיות

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

בחירתן של הבנות בשירות הלאומי היא בחירה טבעית הנובעת מהאופי הייחודי של הבת הדתית והצורך במסגרת התנדבות התואמת את אורחות חייה.