למי קראת חשוך?

חוברת מרתקת אודות השפעת ארגוני הקרן החדשה לישראל על החברה החרדית

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

דו"ח הסוקר את הפעילות של ארגוני הקרן החדשה בקרב החברה החרדית ואת ניסיונות ההשפעה והפגיעה בזהות החרדית