לא על רגל אחת

חוברת לימוד על סוגיית הגיור וקבלת עול מצוות

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

שאלת הגיור – כיצד מתגיירים, היחס לגרים וקבלת המצוות בגיור – הינה סוגיה עתיקת יומין. ראשיתה בימי יתרו חותן משה, דרך רות המואבייה, אונקלוס הגר ורבים נוספים. בדורות הגלות, לא רבים היו שבחרו להצטרף לעם ישראל, ואלו שבחרו בכך הסתכנו עד מאוד. ספרי השאלות והתשובות עסקו בנושא הגיור, אך סוגיה זו לא הייתה עניין כבד משקל עבור העם בגלותו. בדורנו, דור ראשון לגאולה, עת זכינו לעלות לארץ ישראל ולייסד בה את מדינת ישראל, מדינה שנוסדה כמדינה יהודית, אליה הצטרפו מאות אלפי עולים שאינם יהודים, ורבים נוספים מבקשים להצטרף למדינה הצעירה אך המצליחה, התעוררו ביתר שאת שאלות הגיור.