חוברת "בת חיל"

מיועדת לבנות דתיות בכיתה י"ב, ומטרתה לברר האם יש צורך אמיתי בגיוס בנות לצבא, מהן אפשרויות התרומה של בנות דתיות לכלל ישראל, ומהן סוגיות הצניעות העולות משירות צבאי

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

מתוך ההקדמה של החוברת:

בעת האחרונה נשמעים קולות שונים בנוגע לגיוס בנות דתיות לצבא: יש שתומכים ויש שמתנגדים. צה"ל סימן לעצמו כמטרה להגדיל את מספר הבנות הדתיות שמתגייסות לצבא, והוא משקיע בכך מאמצים רבים. העמדה שבנות דתיות לא מתגייסות לצבא – שמאז ימי הקמת המדינה היה קונצנזוס בדעת הרבנים לגביה – אט-אט הולכת ונפרצת. תמיד היו בנות דתיות שהתגייסו אבל הן ידעו תמיד שהבחירה שלהן היא פרטית, ושהיא לא עולה בקנה אחד עם עמדת התורה וההלכה. מסיבות שונות, בתקופה האחרונה, הדברים שהיו ברורים כל כך הולכים ומיטשטשים. מטרת חוברת זו לעשות סדר בדברים, להסביר את עמדת חכמי ישראל, עמדה שמתנגדת לגיוס בנות לצבא, וכן להסביר מדוע התנגדות זו מקיפה כל כך.

חלק מהבנות הדתיות שמתגייסות עושות זאת מתוך מוטיבציה גדולה, והן חושבות שבכך הן מקדשות שם-שמים. אבל עמדת אנשי התורה התנגדה מאז ומעולם לגיוסן של בנות ישראל! לא מדובר על רבנים שאינם מכירים בערכו של צה"ל, אלא על רבנים השייכים לציבור הדתי-לאומי שסבורים שיש ערך גדול בגיוס בנות לצבא, ורואים בכך
עניין של חובה ומצווה גדולה. בחוברת זו ננסה לדבר בפתיחות ובגובה העיניים על הצבא, על השירות הצבאי, על מקומן של בנות בצבא, על הגורמים המדרבנים את הבנות להתגייס לצבא בכלל ועל הגורמים שמאיצים לגיוס הבנות הדתיות בפרט, ועוד נדבר על קידוש השם וחילול השם בהתגייסות בנות לצה"ל.