וללבנה אמר שתתחדש

מחיר
30 ₪
משלוח
5 ₪

הפמיניזם לגווניו מכה גלים בעולם המחשבה, התרבות והפוליטיקה העולמית מאז הופעתו ועד ימינו. הוא חותר תחת
‏דפוסים ומסורות, ומחולל שינויים משמעותיים רבים - החל ‏‏מהאופן שבו איש ואישה מגדירים את עצמם ואת מערכות
‏‏‏היחסים ביניהם, דרך צביונה של המשפחה כולה, ועד התנהלות ‏הזירה הציבורית על ענפיה.


‏התורה, בייחוד בפן הנסתר שלה, צפתה שינויים במקומה של האישה עם התקדמות הדורות. היא המשילה את האישה ללבנה העתידה להתחדש ועימה תתחדש ותתעלה האנושות כולה חוברת זו נועדה להציב תפיסה יהודית רחבה ביחס לתמורות העדכניות שמחוללת התנועה הפמיניסטית על זרמיה השונים ‏ולבחון אילו מהם עולים בקנה אחד עם תפיסתה של תורה ‏ומבטאים שינויים חיוביים ומבורכים, ואילו מהם מנוגדים לה.

כנשים העסוקות תדיר בשאלות בתחום זה, ניסינו לתת בחוברת זו מענה עכשווי לסוגיות המרכזיות שעל הפרק, בהתייעצות עם תלמידי חכמים ומתוך מקורות הקודש המקוריים שלנו הנובעים ‏ומתחדשים ללא הפסק.