העלייה האינסופית

החלטות הממשלה בעניין המשך ההגירה מאתיופיה לישראל

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

תיעוד החלטות הממשלה בנושא ההגירה מאתיופיה בין השנים 1997-2021