הסדרת מעמדם של בתי הדין לממונות

בחוברת זו מוגשות שתי הצעות חוק מטעם 'חותם' העוסקות בהסדרת מעמדם החוקי של בתי הדין לממונות.

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

זכינו שבשנים האחרונות קמו בתי דין לממונות, שבהם מתחדשת מסורת המשפט העברי שעליה נסמך עם ישראל במשך אלפי שנים. כיום פועלים בתי הדין לממונות באופן עצמאי מכוח חוק הבוררות, המאפשר לבעלי הדין לפנות לבורר המוסכם על שני הצדדים. בתי הדין לממונות נטולי סמכויות מעבר לכך, ואין בהם הכרה רשמית מטעם המדינה.