דוח מצהירות דת

דו"ח לסקירת המאמצים המופעלים על ידי יחידת מיטב במטרה לעכב ולשלול את פטור המצהירות דת

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

בשנים האחרונות אנו עדים לפעילות מכוונת וברורה של רשויות הגיוס להקשות את מתן הפטור לבנות שמצהירות על היותן דתיות. פעילות זו נעשית כחלק ממגמה של גורמים מסוימים בצה"ל להתערב בהחלטת הבנות הדתיות ולהשפיע עליהן להתגייס, בניגוד לעמדת הרבנות הראשית לישראל ולעמדת מרבית הציבור הדתי-לאומי.

במסמך זה נעסוק בהרחבה במה שמתרחש בפועל בלשכות הגיוס. נעמוד על חומרת התופעה ונסקור אותה בהרחבה, תוך פירוט הפרת זכויות האדם הבסיסיות הנגרמת כתוצאה ממנה. נדגיש כי התנהלות יחידת מיטב בסוגיית הבנות המצהירות מזכירה את התנהלותם של משטרים טוטליטריים אשר מנסים להתערב בחייהם הפרטיים של אזרחיהם ולהלך עליהם אימים, ולא התנהלות של גוף ציבורי במדינה מתוקנת כמו מדינת ישראל. מציאות זו מצריכה את התערבותם של הגורמים הבכירים ביותר בצה"ל ואף בממשלה, ויפה שעה אחת קודם.