בדרך לשירות משמעותי

חוברת עזר וכלים למחנכת בנושא שירות לאומי ושירות צבאי לבנות

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

בשנים האחרונות נעשים מאמצים כבירים מצד צה”ל וגורמים נוספים להפנות כמה שיותר בנות ממוסדות החינוך הדתיים אל מסלול השירות הצבאי. במסגרת מאמצים אלו, הבנות נחשפות למסרים רבים המעודדים את גיוסן לצה”ל ומציירים תמונה אידאלית וצבעונית של
שירות בנות בצה”ל.
דווקא מכיוון שלבנות יש רצון כן וערכי לתרום ככל יכולתן לעם ישראל ולמדינת ישראל, בנות רבות מסתנוורות מן ההילה המצטיירת סביב השירות בצה”ל וחשות כי הגישה המסורתית של מוסדות החינוך, המעודדת הליכה לשירות לאומי, נוגדת את רצונן האמתי
והערכי לתרום.

חוברת זו נערכה על רקע דברים אלו במטרה לתת לצוות החינוכי כלי עזר להסברה בסוגיית השירות המתאים לבת הדתית.
נקודת המוצא היא שאין פה, חלילה, מלחמת טוב ברע. בנותינו אכן מעוניינות לעשות טוב, אלא שחסרה הכוונה למקום שבו הרצון הטוב הזה יוכל להתבטא באופן הראוי והמתאים. כמו כן, אין מספיק התייחסות לבחירה, שצריכה להיעשות מתוך שיקול דעת אמתי וידיעת
המציאות והתמונה המלאה, ולא מתוך נהייה אחרי מצגי שווא ונתונים חלקיים. בחוברת מוצגים נתונים חשובים ועובדות משמעותיות, התמודדות עם טענות נפוצות, מתודות וחומרי הסברה. אין פה ניסיון להקיף את הנושא, אלא לתת בידי הצוות החינוכי
מעט כלים וכיוונים בשאיפה להציג בפני הבנות תמונה אמתית ונכונה שתסייע להן לבחור את השירות המשמעותי והמתאים ביותר לבת הדתית, לערכיה ולאמונתה.