אוהבים את השבת - שומרים על השבת הציבורית

שומרים על צביונה של המדינה היהודית - הסברה ומקורות בנושא שמירת השבת הציבורית.

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

השבת הציבורית מעצבת את דמותה היהודית של מדינת ישראל קביעת השבת כיום מנוחה ושמירת השבת בפרהסיה הציבורית היא הכרזה של מדינת ישראל: לא נוותר על הערכים היהודיים במדינה לעולם.