חותם בכנסת

נושא הדיון: הוועדה לבחינת פטור שניתן למיועדת לשירות ביטחון

הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט | כ"ט בטבת

בישיבה נערך דיון סוער על התקנות המוצעות על ידי משרד הביטחון להקמת ועדה, שתוכל במקרים מסוימים לשלול פטור משירות ביטחון על רקע דתי מנערות.
נציג חותם העלה בדיון את החשש, כי כאשר הוועדה תתבקש על ידי רשויות הגיוס לבחון פטור שניתן לדעתם שלא כדין, לוועדה המוצעת לא יהיו הכלים לבחון את הדבר בצורה מקצועית, מכיון שלרוב חברי הוועדה לא יהיה את הידע המתאים בהבנת המורכבויות שבציבור הדתי ובעולמם הרוחני של המתבגרות.  

הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות ביטחון – פטור מטעמי הכרה דתית, בראשות ח"כ אבי דיכטר(הליכוד), קיימה  את דיון בתקנות שירות ביטחון.

תיקון 18 לחוק שירות ביטחון שינה באופן מהותי את הליך ביטול הפטור מטעמי הכרה דתית, אולם גם נקבע בו כי ייכנס לתוקף רק מיום פרסומן של התקנות הנ"ל.

כזכור, סעיף 40 לחוק שירות ביטחון מסדיר את נושא הפטור מחובת שירות ביטחון מטעמי הכרה דתית. הסעיף קובע כי הפטור יינתן לכל מיועדת לשירות ביטחון (מלש"בית) שהצהירה כי טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת בשירות ביטחון, כי היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו, וכן כי אינה נוסעת בשבת. תיקון 18 לחוק ביקש לפשט את ההליכים בדבר ביטול פטור מטעמי הכרה דתית, במקרה בו חדלו להתקיים במלש"בית התנאים שבשלם ניתן לה הפטור מחובת שירות ביטחון.

בדיון שהתקיים בוועדה משותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. נציג חותם העלה את החשש כי "חברי הוועדה יהיו ברובים אנשי מקצוע שאינם בקיאים בנושא המקצועי של זהות דתית". חבר הארגון, אבנר פורת, אף אמר בדיון כי "הרכב הועדה וסדרי עבודתה אמורים לשקף את המטרה לשמה היא מוקמת, כלומר, לבחון את אמיתות התצהיר של נערות אשר ביקשו לקבל פטור על רקע דתי על פי חוק".
 

לדבריו, "בדיוק כמו בכל ועדה מקצועית אחרת, הגורמים המקצועיים אמורים להיות הגורם המרכזי בוועדה, אם לא הבלעדי. זהו אבסורד, שמי שמבינים בענייני דת ובעולמם של מתבגרים דתיים הינם מיעוט בוועדה המוצעת, ויש להתאים את הרכב הוועדה ואת סדרי עבודתה למטרה שלשמה היא מוקמת". בהתאם לכך, הציע נציג חותם,על פי דף העמדה שהונח בפני הח"כים, כי הרכב הוועדה ישתנה ויותאם לייעודה של הוועדה, כפי שמקובל בכל ועדה מקצועית.

חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ מוטי יוגב מהבית היהודי, כי "בשנים האחרונות חל חוסר סדר בכל הנוגע לפטורי הבנות משירות צבאי. אנו רואים ערך גדול בשירות צבאי, אך שירות הבנות בשירות לאומי אינו פחות ופעמים רבות שמועיל יותר".

עוד הוא ציין כי "על הועדה שתתכנס לבחון את פטור הבת להבין בעניין הנידון. כשם שרופא מחליט על ענייני רפואה, כך יחליט רב צבאי על שאלת כשרותו של הפטור. בנוסף על צהל לתת תבחינים ברורים שיגדירו מתי הם מבקשים לבטל פטור ומאלו טעמים".