חותם בכנסת

דיון בנושא: חשש להיתר פוליגמיה בחסות הרבנות הראשית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | ב אדר תשע"ז

הדיון התקיים בעקבות פרסום בערוץ 10 ולפיו הרבנות מתירה לגברים נשואים לשאת אישה נוספת בניגוד לחוק. הרב שמעון יעקובי, מנכ"ל בתי הדין הרבניים, טען שמדובר בהיתר שניתן במשורה ובזהירות רבה, ואך רק במקרים קיצוניים ביותר.

הדיון נפתח במתקפה של ח"כיות על בתי הדין הרבניים, בטענה כי על פי כתבה בערוץ 10 בתי הדין מאפשרים בניגוד לחוק לגברים לשאת אישה שנייה. בשלב מוקדם של הדיון התברר לח"כיות המופתעות כי הדבר נעשה על פי סעיף מפורש בחוק העונשין, והן טענו כי צריך לבטלו.

בשלב זה דיבר הדובר המרכזי, הרב שמעון יעקובי, מנכ"ל בתי הדין הרבניים, שבהופעה מרשימה ורהוטה הצליח בנחת ובענייניות להדוף את כל הטענות, והוכיח שמדובר בהיתר שניתן במשורה ובזהירות רבה, ואך רק במקרים קיצוניים ביותר.

דברי נציג חותם בדיון:  מוזר שח"כיות שדואגות בדרך כלל לנושא של עגינות כאשר היא נעשית ע"י גברים, מבקשות כעת לחזק עגינות כאשר היא נעשית ע"י נשים.
ראוי לציין שחוסר השוויון שהוזכר כאן (שזה פתרון רק לגברים) הוא הדדי, כיון שסרבניות גט, שכפי שפורסם הן מרובות מסרבני גט, לא נכנסות לכלא על סרבנות, בניגוד לגברים סרבנים.
לגופו של עניין, כפי שהחוק קובע יש אפשרות לבתי הדין הרבניים להתיר במקרי קיצון נישואין שכאלה, ולכן מן הראוי להשאיר לבתי הדין את שיקול הדעת הבלעדי בעניין, ולא לחפש עוד תירוצים לנגח אותם.

 

שידור הועדה:

 http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=12798

דיווח בערוץ 7  http://www.inn.co.il/News/News.aspx/339551