חותם בכנסת

השפעת אי אכיפת חוקי המנוחה על עסקים קטנים ובינונים

הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי | ב אדר תשע"ז

בדיון הייתה הסכמה די מוחלטת על כך שמדובר כאן בבעייה סוציאלית קשה ביותר, כאשר עסקים קטנים ובינוניים נאלצים לבחור בין פתיחת העסק בשבת תוך וויתור על יום מנוחה שבועי והסתכנות בקנסות לבין הפסדים משמעותיים, וזאת בשל פתיחה של הרשתות הגדולות באיזורי התעשייה ובקניונים ואכיפה חלקית ומגוחכת שאיננה מרתיעה.

הדיון שהתקיים לציון יום העסקים הקטנים בכנסת עסק בהשפעה שיש לאי אכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה על עסקים קטנים ובינוניים.


בדיון הייתה הסכמה די מוחלטת על כך שמדובר כאן בבעייה סוציאלית קשה ביותר, כאשר עסקים קטנים ובינוניים נאלצים לבחור בין פתיחת העסק בשבת תוך וויתור על יום מנוחה שבועי והסתכנות בקנסות לבין הפסדים משמעותיים, וזאת בשל פתיחה של הרשתות הגדולות באיזורי התעשייה ובקניונים ואכיפה חלקית ומגוחכת שאיננה מרתיעה.


ברקע הדיון עמדה הצעת החוק של יו"ר הוועדה חה"כ מיקי זוהר, שמנסה למצוא פתרון לנושא השבת במדינת ישראל.


דברי נציג חותם בדיון: לפני שמחוקקים עוד ועוד חוקים, שמשמעותם נגיסה גוברת והולכת בשבת הציבורית, לפני שסוחרים בקדושת השבת, מן הראוי לעסוק ברמיסה הבוטה של חוק שעות עבודה ומנוחה, ובעובדה המצערת שלרמיסה יש סוג של לגיטימציה, מעין העמדה המצערת של היועץ המשפטי לממשלה הקודם והיועץ הנוכחי, אשר למעשה תומכים בהמשך הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה בתחום משחקי הכדורגל.

 

הודעת הסיכום של הוועדה:

 http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/SocialEquality/News/Pages/press28.02.17.aspx