חותם בכנסת

דיון בנושא: הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים

ועדת החוקה, חוק ומשפט | כ"ד כסלו

הוועדה דנה בהכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), שיזמו הח"כים משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה). הצעת החוק מעגנת את סמכות בתי הדין הרבניים לדון כבוררים בעניינים אזרחיים בהסכמת הצדדים.

ועדת החוקה חוק ומשפט המשיכה אתמול (ג') להכין לקריאה ראשונה את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשע"ה 2015 שיזמו הח"כים משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה). הצעת החוק מעגנת את סמכות בתי הדין הרבניים לדון כבוררים בעניינים אזרחיים בהסכמת הצדדים. בדברי ההסבר להצעה מודגש כי כדי למנוע מחלוקות ביחס להרחבת סמכות בתי הדין הרבניים נקבע כי בית הדין הרבני לא יוכל לדון במסגרת בוררות בעניינים הכרוכים בגירושין או בעניין אחר של מעמד אישי אפילו בהסכמה. הדיון היום התמקד בהחרגת נושאי גירושין ונישואים ובהצעה לאפשר לבתי הדין הרבניים לדון כבוררים בדיני עבודה למעט בעניינים הנמצאים בסמכות ביה"ד לעבודה שאינם יכולים לשמש נושא הסכם בוררות לפי כל דין.

בדיון התגלתה מחלוקת עזה על עצם הלגיטימיות של הצעת החוק ועל רוחב הסמכויות שהיא מבקשת להעניק לבתי הדין.

בדיון אמר נציג חותם - "החוק הזה הוא מהלך שמחזק את הזהות היהודית של המדינה, ישנה חשיבות, מעבר לאפשרות הבוררות הפרטית שקיימת היום, שהדיינים המומחים, בעלי הניסיון, יוכלו לעסוק בעוד נושאים חוץ ממה שהחוק מאפשר היום. ההתנגדות לכך שאפילו בהסכמה לא יהיה ניתן לדון בפני בתי הדין בדיני ממונות, יחד עם האיום שנאמר פה קודם של הנפת חרב הבג"ץ, רק מראה שהחשש פה הוא לא מכפייה, אלא רק מתוך רצון להדיר את היהדות מהמרחב הציבורי."

לצפייה בדיון המלא באתר הכנסת >>

לצפייה בהודעת סיכום לישיבת הוועדה >>