חותם בכנסת

הצעת חוק: תיקון חוק שירותי הדת היהודיים

מגישים: ארגון ‘חותם’

הצעת החוק של ארגון 'חותם' מבקשת לפרט את שירותי הדת השונים הנכללים בתחום אחריותן של המועצות הדתיות, ולכלול בתוכן את "בתי הדין לממונות" – שירות שהמועצה הדתית רשאית לספק לתושביה. נוסף על כך, מוצע להוסיף סעיף בחוק המעניק למועצת הרבנות הראשית סמכות לקבוע אלו שירותים נוספים שאינם נכללים ברשימה הנוכחית, יוגדרו "שירותי דת" ויסופקו על ידי המועצות הדתיות.

החוק הקיים:

'חוק שירותי הדת היהודיים' שנחקק בשנת תשל"א (1971) מסדיר את פעולתן של המועצות הדתיות וקובע כי המועצות יספקו לתושביהן "שירותי דת", אולם החוק אינו מגדיר אילו שירותים נכללים בסל שירותי הדת.

תמצית הצעת החוק החדשה:

הצעת החוק של 'פורום חותם' מבקשת לפרט את שירותי הדת השונים הנכללים בתחום אחריותן של המועצות הדתיות, ולכלול בתוכן את "בתי הדין לממונות" – שירות שהמועצה הדתית רשאית לספק לתושביה. נוסף על כך, מוצע להוסיף סעיף בחוק המעניק למועצת הרבנות הראשית סמכות לקבוע אלו שירותים נוספים שאינם נכללים ברשימה הנוכחית, יוגדרו "שירותי דת" ויסופקו על ידי המועצות הדתיות.

מטרות הצעת החוק:

  • קביעת מעמדם של בתי הדין לממונות בחוק והכרת המדינה בנחיצותם.
  • הסדרת מערך בתי הדין ואופן פעולתם תחת המשרד לשירותי דת.
  • הנגשת בתי הדין לממונות לכל אזרח החפץ בכך, ברחבי הארץ.

 

לעיון בנוסח הצעת החוק המלא לחצו כאן