ראיון מצהירות דת

ראיונות דת

על פי חוק שירותי הביטחון, נערה דתייה אשר מצהירה כי היא שומרת שבת וכשרות וכי טעמים שבהכרה הדתית מונעים ממנה להתגייס, זכאית לקבל פטור משירות צבאי.

בשנים האחרונות לשכות הגיוס ויחידת מיטב מערימות קשיים רבים על הבנות המצהירות. בכלל זה מעקבים אינטרנטיים אחרי בנות, ביקורי חוקרים פרטיים בבתים ובמוסדות הלימוד, ובמיוחד קיום 'ראיון מצהירת דת'. לראיונות אלו מזומנת כל נערה שיש לרשויות הגיוס איזושהי סיבה לחשוד שהצהרתה הינה כוזבת, ובמקרים רבים מזומנות אף תלמידות אולפנה 'רגילות' ללא כל סיבה נראית לעין.

במסגרת ראיונות אלו, הנערות נשאלות על אורחות חייהן וחיי בני משפחתן, שאלות שונות ביהדות ועל הסיבות הדתיות שבגינן הן מבקשות לקבל פטור. פעמים רבות ראיונות אלו נערכים באווירה של חקירה עוינת וביחס של זלזול והשפלה כלפי הנערות. נערות רבות יצאו בוכות מלשכת הגיוס. לא אחת גם נעשים ניסיונות לשכנע את הנערות להתגייס. לפעמים מופעל על הנערות לחץ פסול תוך שימוש באיומים בכדי לאלצן לחתום ויתור על הפטור שכבר התקבל אצלן. בעקבות ראיונות אלו נפסלות בקשות של חלק מהנערות לקבלת הפטור, אם בטענה שהצהרתן כוזבת ואם בשל העובדה שלדעת גורמים מסוימים הן לא הוכיחו שאכן יש להן בעיה לשרת מסיבות דתיות.

יש לציין כי בחוק אין שום איזכור והגדרה לאפשרות לערוך ראיונות מעין אלו, ובצורה עקבית תהליך זה רומס את כל העקרונות של מינהל תקין. גם אם מובן הרצון של רשויות הגיוס למנוע את הפטור ממתחזות, לא ייתכן שבמסגרת מימוש רצון זה תרמסנה זכויותיהן של נערות דתיות, שרובן מבקשות לשרת את המדינה במסגרת השירות הלאומי בדרך המתאימה לאורח חייהן ולאמונתן.

עתירת חותם לבג"ץ

בארגון חותם פועלים מזה מספר שנים במגמה לחזק את התגייסות הבנות הדתיות לשירות לאומי ולא לשירות צבאי, כפי פסיקת הרבנות הראשית ורבני הציונות הדתית.
במסגרת פעילות זו אנו מתמודדים עם הערמת הקשיים שבמיטב ובלשכות הגיוס מערימים על הבנות המצהירות, ואף מעניקים סיוע משפטי לבנות שלא קיבלו את הפטור כפי שמגיע להן על פי החוק. לאחרונה אף הוגשה על ידינו עתירה לבג"ץ הכוללת גם דרישה להענקת פטור למספר בנות שסורבו, ובעיקר עתירה עקרונית על התנהלות רשויות הגיוס ביחס למצהירות הדת.

העתירה כוללת התייחסות מקיפה למכלול רב של בעיות סביב קיום 'ראיון מצהירת דת', הן מהבחינות המנהליות של התנהלות ללא שום נוהל מסודר, והן מבחינת העוולה שבניסיונות לקבוע את רמת דתיותן של נערות ואת זכותן לקבל פטור ללא שום קריטריון ברור. העתירה עתידה להיות נידונה בכ"ד באייר

הקלטות מתוך ראיונות דת

לאף אחד אין זכות לפגוע לך בפרטיות

 

זומנת לראיון דת? את לא לבד!

לתכנית הסיוע למצהירות דת לחצי כאן

 

כתבות בנושא