חותם - יהדות על סדר היום

נעים להכיר

ארגון חותם בנשיאות הרב יעקב אריאל שליט“א, חתן פרס ישראל, הוא ארגון אקטיביסטי הפועל לשימור וטיפוח צביונה היהודי של מדינת ישראל. הארגון פועל בזירת ההסברה ובתחומי המשפט והחקיקה במטרה להשפיע על סדר היום הציבורי ועל הזהות היהודית של המדינה.  

שומרים על הזהות, מטביעים חותם יהודי במדינה

במשך שנים רבות הייתה מדינת ישראל עסוקה במאבק על הישרדותה וקיומה. גם כשעלו מחלוקות נוקבות בענייני דת ומדינה הן הוכרעו לרוב במסגרת של פשרות וסטטוס קוו, היות שהייתה תפיסה בסיסית משותפת שקיימת חשיבות לצביונה היהודי של המדינה.

בשנים האחרונות, כשעליונותה הצבאית ועוצמתה הכלכלית של מדינת ישראל אינן ניתנות לערעור, הגענו לעת שבה סוגיות של זהות, תוכן ומהותה של המדינה מונחות על שולחן הדיונים.

זוהי שעת מבחן: אנו נמצאים בשנים גורליות לעיצוב אופייה של המדינה כמדינה יהודית.

המשימה: שמירה ופיתוח של הזהות היהודית הקולקטיבית

הפיתוח והשמירה של הזהות היהודית הקולקטיבית שלנו הם משימה המוטלת על החברה כולה ובראש ובראשונה על הציבור הדתי לאומי, הרואה במדינה 'אתחלתא דגאולה' והתגשמות חזון הנביאים. ואכן, לאורך שנים רבות נרתם הציבור הדתי לאומי להובלה ולעיסוק בנושאים אלו.

אולם, נדמה שבשנים האחרונות משהו השתנה; בזמן שהזהות הציבורית של מדינת ישראל מאותגרת על ידי ארגונים פרוגרסיביים שאינם רואים ערך בצביון היהודי של המדינה ומעוניינים להפוך אותה ל'מדינת כל אזרחיה', גם הציבור הדתי לאומי מאותגר מכיוונים רבים. החשיפה לתכנים ולתפיסות מערביות והרצון להיות חלק מקובל בחברה הישראלית פוגעים בערך המוסף שהוא מביא עימו ובשליחות הציבורית המשמעותית שלו לחיזוק זהותה של המדינה.

לכן אנחנו כאן

אנו, בחותם, פועלים בשלל דרכים כדי להשפיע בזירה הציבורית הרחבה, להעמיד את היהדות על סדר היום הציבורי ולהעניק לציבור הדתי לאומי כלים שיסייעו בביצוע התפקיד הגדול שמוטל עליו, פיתוח ושימור הזהות היהודית - הנשמה של המדינה.
במסגרת זאת אנו מפתחים אסטרטגיות מתאימות, משתמשים בכלים מגוונים של הסברה, פועלים אל מול מקבלי החלטות ומשנים את המציאות בשטח.

כיצד אנחנו פועלים?

סוגיות שונות העולות על סדר היום בשיח הציבורי, בכנסת ובפורומים מקצועיים דורשות מענה מנקודת מבט יהודית, כזו הנשענת על מבט אמוני וידע מקצועי, שתתאים לצורכי הדור והשעה ותשפיע על הזהות היהודית במרחב הציבורי.

הכל מתחיל ממחקר ואיסוף חומרים, ניתוח ובירור סוגיות דת ומדינה וזהות יהודית תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע ותלמידי חכמים. במקביל, אנו מגיבים במהירות לנושאים אקטואליים בנושאי זהות יהודית, המונחים על סדר היום הציבורי, ומתייחסים אליהם בפרסומים שונים.

עיקר הפעילות שלנו היא בהסברה והפצת מידע באמצעות דפי עמדה, סרטונים, כתבות, קמפיינים במדיות השונות, כנסים פתוחים לציבור ופעילות שטח.

אנחנו מנגישים את המידע במטרה לעורר מודעות ולהשפיע על הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות בנושאים בעלי חשיבות: השבת הציבורית, הגיור הממלכתי, הכשרות הממלכתית, העצמת מערך השירות הלאומי ועוד.

בנוסף, אנו מקדמים הצעות חוק שמחזקות את זהותה היהודית של מדינת ישראל, ובמקביל פועלים לסכל הצעות חוק שעלולות לפגוע בה, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים ומשפטנים.

תחומי הפעילות של חותם:

נושאי הליבה שבהם אנו פועלים להבטחת צביונה היהודי של מדינת ישראל.

 

שמירת השבת
במרחב הציבורי

חיזוק ושדרוג מערך
הכשרות הממלכתית

העצמת מערך
הגיור הממלכתי

חיזוק הזהות
התורנית-לאומית
של הציבור הדתי

ביסוס, פיתוח והנגשה
של תפיסות דתיות
לאומיות בסוגיות שעל
סדר היום

חיזוק מעמדה של
הרבנות הראשית
כסמכות הלכתית
לאומית עליונה

העצמת השירות
הלאומי ועידוד בנות
דתיות לבחור בו
כמסגרת המשך

הבטחה כי הגדרת
המעמד האישי ונישואין
וגירושין במדינה יהיו כדת
משה וישראל

הכירו את ארגון חותם

סרטון הסברה על פעילות הארגון

חברי הארגון

הנהגה רבנית

הרב יעקב אריאל (צילום: שלומי שלמוני)

נשיא ארגון חותם
חתן פרס ישראל, רב העיר רמת גן לשעבר

הרב יהושע שפירא (צילום: שלומי שלמוני)

ראש ישיבת ההסדר רמת גן 

הרב ד"ר רצון ערוסי

רב העיר קריית אונו
וראש מכון הליכות עם ישראל

הרב ד"ר מרדכי הלפרין

ראש מכון שלזינגר

הרב מנחם בורשטיין

ראש מכון פוע"ה

הרב יגאל קמינצקי

ראש מרכז תורה ומדינה

הרב אברהם וסרמן

ראש הכולל בישיבת ההסדר רמת-גן

הרב שמעון כהן

ראש מוסדות 'בית מוריה' בבאר שבע

הרב דוד דודי דודקוביץ

רב היישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל

הרב אליקים לבנון (צילום: אריאל פלמון)

רב המועצה אזורית שומרון
וראש ישיבת אלון מורה

הרב אריאל בראלי

רב היישוב בית אל וראש מכון משפט לעם

צוות מקצועי

הרב אביעד גדות

מנכ"ל חותם

הרב יובל יוסף

רכז קשרי ממשל ופעילות שטח

עו"ד משה פולסקי

ראש המחלקה המשפטית

שופט בדימוס פיליפ מרכוס

חוקר בתחום משפחה

עו"ד טל גלר

מחלקת הסברה

הרב זאב שמע

חוקר בתחום חברה ומשפחה

הרב איתי אליצור

חוקר במסגרת מרכז אחו"ה

 

ד"ר חיים כהן

חוקר בתחום חברה ורווחה