חותם - יהדות על סדר היום

נעים להכיר

ארגון חותם בנשיאות הרב יעקב אריאל שליט“א, חתן פרס ישראל, הוא ארגון אקטיביסטי הפועל לשימור וטיפוח צביונה היהודי של מדינת ישראל. הארגון פועל בזירת ההסברה ובתחומי המשפט והחקיקה במטרה להשפיע על סדר היום הציבורי ועל הזהות היהודית של המדינה.  

העשייה

ארגון חותם, בנשיאותו של הרה"ג יעקב אריאל, פועל בשיתוף מכוני המחקר התורניים-מקצועיים המובילים בישראל, כדי לברר את הסוגיות העולות בתחום התמחותם: רפואה, כלכלה, משפט, טכנולוגיה, חברה, חקלאות ועוד.

פעילותו של חותם מתמקדת בסדר היום של כנסת ישראל, בדיוני הוועדות ובהצעות החוק שעולות על שולחן הכנסת. בסיועם של צוותי המחקר ורבני המכונים השונים נכתבים דפי עמדה, נבחנות הצעות החוק השונות ונבנות תכניות פעילות והסברה שמביאות לידי ביטוי את עמדת ההלכה ורוח היהדות בנושאים המרכזיים העומדים על סדר יומה של מדינת ישראל.

מחלקות חותם

מחלקת המחקר של חותם פועלת בשיתוף מכוני המחקר המובילים בישראל ומבררת סוגיות מרכזיות שעומדות על סדר היום הציבורי. המחלקה מנתחת ומבררת את הסוגיות מזווית הלכתית ומקצועית, תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע ופוסקים. המחלקה מפיקה חוברות עיון ומחקר, דפי עמדה והמלצות המשמשים כלי מרכזי בפעילותן של המחלקה המשפטית ומחלקת מדיניות ציבורית.

לספרים וחוברות בהוצאת מחלקת המחקר של חותם לחצו כאן>>

במחלקה המשפטית של חותם פועלים עורכי דין ומשפטנים, ועשייתם מתמקדת בתחום החקיקה בכנסת ובוועדות השונות. המחלקה מנתחת הצעות חוק חדשות שמוגשות לשולחן הכנסת, מעירה הערות ומציעה תיקוני נוסח שמטרתם לשמור על ערכי היהדות בכל הצעות החוק שמתקבלות בבית המחוקקים. נוסף על כך מגבשת המחלקה הצעות חוק בתחומי ההתמחות של חותם כגון: משפט התורה, המשפחה היהודית, צער בעלי חיים, כשרות המזון ועוד. הצעות חוק אלו מבקשות לעגן בחוקי המדינה את השקפת ההלכה בכל התחומים המעשיים של חיים לאומיים במדינת ישראל. זאת ועוד, נציגי המחלקה מספקים מידע משפטי בנושאים שמקדם הארגון ופועלים מול משרדי הממשלה השונים לקידום נושאים הנמצאים בתחום אחריותם.

פעילות המחלקה מתרכזת בשני מישורים עיקריים: בכנסת ובוועדותיה השונות ובמרחב הציבורי. המחלקה פועלת לקדם הצעות חוק של חברי כנסת ואנשי ציבור שמחזקות את זהותה היהודית של מדינת ישראל, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים. בתוך כך פועלת המחלקה לאתר ולסקל הצעות חוק שפוגעות בערכי היהדות או לקדם חלופות ראויות. המחלקה עוקבת אחרי הדיונים בוועדות הכנסת השונות. נציגי המחלקה משתתפים בדיונים מרכזיים ומציגים את עמדת ההלכה בנושאים עקרוניים. כמו כן פועלת המחלקה במישור הציבורי במטרה לקדם נושאי ליבה: שבת במרחב הציבורי, מעמדו של המשפט העברי, סוגיית הכשרות בישראל ועוד.

מחלקת שירות והסברה פועלת כדי להעלות למודעות את חשיבותן של הסוגיות השונות שהארגון עוסק בהן, במטרה לעורר שיח ציבורי בנושאים חשובים שעל הפרק. עוד פועלת המחלקה לבניית תכניות לימוד, חינוך והסברה שונות, יוזמת ימי עיון וכנסים לציבור הרחב ומפעילה תכניות מיוחדות שמטרתן לתת כלים מעשיים למחנכים, יזמים ואנשי שטח שמסוגלים להשפיע על עיצוב דמותה של מדינת ישראל ולחזק את ערכי היהדות במרחב הציבורי.

הכירו את ארגון חותם

סרטון הסברה על פעילות הארגון

חברי הארגון

הנהגה רבנית

 

הרב יעקב אריאל  (צילום: שלומי שלמוני)

רב העיר רמת גן ונשיא ארגון חותם 

 

 

הרב יהושע שפירא (צילום: שלומי שלמוני)

ראש הישיבה הגבוהה רמת גן וראש מכון בידך

 

 

הרב ד"ר רצון ערוסי

ראש תחום משפט עברי בחותם

רב העיר קריית אונו וראש מכון הליכות עם ישראל

 

 

הרב יהודה הלוי עמיחי

ראש מכון התורה והארץ

 

 

הרב אליקים לבנון (צילום: אריאל פלמון)

רב הישוב אלון מורה ונשיא מכון כושרות

 

 

הרב אריאל בראלי

ראש מכון משפט לעם

 

 

הרב ד"ר מרדכי הלפרין

ראש מכון שלזינגר

הרב מנחם בורשטיין

ראש מכון פוע"ה

הרב יגאל קמינצקי

ראש מרכז תורה ומדינה

הרב אברהם וסרמן

ראש הכולל בישיבת ההסדר רמת-גן

הרב שמעון כהן

ראש מוסדות 'בית מוריה' בבאר שבע

הרב דוד דודי דודקוביץ

הרב הישוב יצהר

צוות מקצועי

 

עמיטל בראלי

מנכ"ל חותם

 

 

חיים אליהו

סמנכ"ל פיתוח

עו"ד משה פולסקי

ראש המחלקה המשפטית

 

 

שופט בדימוס פיליפ מרכוס

חוקר בתחום משפחה

עו"ד טל גלר

מחלקת הסברה

הרב זאב שמע

חוקר בתחום חברה ומשפחה

 

 

הרב איתי אליצור

חוקר במסגרת מרכז אחו"ה

ד"ר חיים כהן

חוקר בתחום חברה ורווחה