מהנעשה בחותם
אמנת השבת הציבורית

אמנת השבת הציבורית

אמנת השבת הציבורית שניסחו ארגון חותם וליב"ה במסגרת פעילות השבת הציבורית