מהנעשה בחותם
תיקון חוק הכשרות למסעדות הפתוחות בשבת

חוק הכשרות- מסעדות הפתוחות בשבת

הכשרות הממלכתית בייעודה אמורה לשרת את כל עם ישראל ולתת שירות של מזון כשר לכל דורש ע"פ נהלים אחידים בכל רחבי הארץ. המערכת הממלכתית יכולה וצריכה לתת שירות לכל דורש ברמה גבוה ללא ניגוד עניינים והנהגות חסידיות שלא נפסקו להלכה. חקיקה בנושאים הלכתיים מובהקים תגרום להמשך קריסת מערך הכשרות הממלכתי ואי יכולת לאדם שומר מצוות לתת אמון במערכת הכשרות הממלכתית שכן כל אדם מבין שלא הרבנים קובעים את הכשרות אלא המחוקקים.

דוח מבקר המדינה בתחום הכשרות מונה כשלים רבים בתפקוד מערכת הכשרות הממלכתית. חלק מהכשלים הללו נגרמים מהסיבות הבאות: כח אדם דל של מערכת האכיפה, חוסר פיקוח על יישום הנהלים, חוסר תקציב לארגון המערך הארצי, הפרדת משגיח-מושגח ועוד. דבר זה גורם לכך שרבים וטובים כיום נמנעים מלסמוך על מערכת הכשרות הממלכתית. 

הכשרות הממלכתית בייעודה אמורה לשרת את כל עם ישראל ולתת שירות של מזון כשר לכל דורש ע"פ נהלים אחידים בכל רחבי הארץ.

המערכת הממלכתית יכולה וצריכה לתת שירות לכל דורש ברמה גבוה ללא ניגוד עניינים והנהגות חסידיות שלא נפסקו להלכה.

מועצת הרבנות הראשית היא הגוף הסמכותי להכיר בנהלי הכשרות של מסעדות. כיום יש מסעדות הפתוחות בשבת ומקבלות תעודת כשרות כך שאין צורך בחוק לשם כך.

חקיקה בנושאים הלכתיים מובהקים תגרום להמשך קריסת מערך הכשרות הממלכתי ואי יכולת לאדם שומר מצוות לתת אמון במערכת הכשרות הממלכתית שכן כל אדם מבין שלא הרבנים קובעים את הכשרות אלא המחוקקים.

טוב יעשו המחוקקים הרוצים לדאוג למערך הכשרות, אם ידאגו לתקצובו של מערך ממלכתי מאורגן , ידאגו להפרדה בין משגיח למושגח ולמערכת יעילה לאכיפת הנהלים ואכיפת חוק הונאה בכשרות. ולא יתערבו בנהלי הכשרות.

אסור להכפיף את הרבנות הראשית לחוקי כנסת, בנושאים התורניים. דבר זה גורם לזילות ברבנות ובמערכת הכשרות שלה, ומעודדת את גופי הכשרות הפרטיים, הבד"צים למיניהם, לפרוח ולשגשג.