מהנעשה בחותם
פורום 'חותם': "תיקון החקיקה שמוביל ח"כ שטרן, תגרום לקריסת מערך הכשרות"

תיקון החקיקה שמוביל ח"כ שטרן במערך הכשרות

חקיקה בנושאים הלכתיים מובהקים, "תגרום להמשך קריסת מערך הכשרות הממלכתית ותביא לציבור שומר מצוות לאבד את האמון ​במערכת הכשרות הממלכתית", ​שכן הציבור יבין כי לא הרבנים ייקבעו את הכשרות אלא המחוקקים וזאת בעיה חמורה שחובה לתת עליה את הדעת. בפורום חותם מוסיפים כי: "טוב יעשו המחוקקים הרוצים לדאוג למערך הכשרות, אם ידאגו לתקצובו של מערך ממלכתי מאורגן , ידאגו להפרדה בין משגיח למושגח ולמערכת יעילה לאכיפת הנהלים ואכיפת חוק הונאה בכשרות. ולא יתערבו בנהלי הכשרות"... לדבריהם, הכשלים במערכת גורמים​ לכך שרבים וטובים כיום נמנעים מלסמוך על מערכת הכשרות הממלכתית והצעתו של שטרן תפגע עוד יותר.

"מועצת הרבנות הראשית היא הגוף הסמכותי להכיר בנהלי הכשרות של מסעדות ולא המחוקק" אומרים בחותם, ומציינים כי "כיום יש מסעדות הפתוחות בשבת ומקבלות ​תעודת ​כשרות כך שאין צורך בתיקון החוק לשם כך".

בפורום חותם מסבירים, כי חקיקה בנושאים הלכתיים מובהקים, "תגרום להמשך קריסת מערך הכשרות הממלכתית ותביא לציבור שומר מצוות לאבד את האמון ​במערכת הכשרות הממלכתית", ​שכן הציבור יבין כי לא הרבנים ייקבעו את הכשרות אלא המחוקקים וזאת בעיה חמורה שחובה לתת עליה את הדעת.

בפורום חותם מוסיפים כי: "טוב יעשו המחוקקים הרוצים לדאוג למערך הכשרות, אם ידאגו לתקצובו של מערך ממלכתי מאורגן , ידאגו להפרדה בין משגיח למושגח ולמערכת יעילה לאכיפת הנהלים ואכיפת חוק הונאה בכשרות. ולא יתערבו בנהלי הכשרות".

לדבריהם, הכשלים במערכת גורמים​ לכך שרבים וטובים כיום נמנעים מלסמוך על מערכת הכשרות הממלכתית והצעתו של שטרן תפגע עוד יותר.

לסיום אומרים בחותם כי "אסור להכפיף את הרבנות הראשית לחוקי כנסת, בנושאים התורניים. דבר זה גורם לזילותא ברבנות ובמערכת הכשרות שלה, ומעודדת את גופי הכשרות הפרטיים, הבד"צים למיניהם, לפרוח ולשגשג ולמערכת הכשרות הממלכתית לדעוך".

בתוך כך, הרב ישראל רוזן, החבר בפורום חותם, הביעה דעה שונה בנושא, ולדבריו יש לאפשר תעודת כשרות ברמת 'כשרות-מינוס' לפונדקי דרכים הפתוחים בשבת תוך הבלטת עובדה זו בתעודה, ויראה הציבור ויחליט.