מהנעשה בחותם
פורום חותם נגד הפרטת מערך הכשרות

פורום חותם נגד הפרטת מערך הכשרות

לאחר פרסום נייר העמדה של פורום חותם, נגד הצעת החוק של ח"כ אלעזר שטרן (התנועה) להפרטת מערך הכשרות בישראל, היועץ המשפטי של הרבנות הראשית קובע: "זה בלתי אפשרי מבחינה טכנית שבעל עסק יפנה לקבל כשרות ברבנות של רשות מקומית אחרת". על פי הצעת החוק יש להסיר את המגבלה הגיאוגרפית של מתן תעודת הכשר על ידי רב או רבנות מקומית וכל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית, ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור.

הצעת החוק של ח"כ אלעזר שטרן (התנועה) להפרטת מערך הכשרות בישראל, תובא ביום ראשון לאישור וועדת שרים לענייני חקיקה. על פי הצעתו, יש להסיר את המגבלה הגיאוגרפית של מתן תעודת הכשר על ידי רב או רבנות מקומית וכל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית, ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור. בדברי ההסבר לחוק מאשים ח"כ שטרן את רבני הערים וראשי המועצות המקומיות בעירוב אינטרסים אישיים בנתינת הכשרות.

פורום חותם הוציא נייר עמדה המציג אלטרנטיבה יעילה, ומתנגד להפרטת מערך הכשרות. בעקבות כך, היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד הראל גולדברג, פרסם חוות דעת המתנגדת להצעת החוק, "תחום הכשרות דורש מעטפת אדמיניסטרטיבית רחבה שתתמוך במתן התעודה, קרי – מערך שתפקידו לבצע מכלול פעולות שרק בסופו ניתנת התעודה. משמעות הדברים היא שישנה חשיבות בסמיכות גיאוגרפית בין הרב המקומי ומערך הכשרות הנתון לפיקוחו", נכתב במסמך. "כשם שלא מתקבל על הדעת שבית עסק יוכל לקבל רישיון מכל רשות מקומית שרק יחפוץ, כך לא מתקבל על הדעת שיוכל לקבל כשרות מכל רב מקומי". 

היועץ המשפטי של הרבנות מוסיף ומתייחס להאשמות שהעלה ח"כ שטרן כלפי רבני הערים נותני הכשרות: "נבקש להביע הסתייגותנו מדבריו של חבר הכנסת המציע, בדברי ההסבר להצעת החוק, ולפיהם המצב החוקי הנוכחי מוביל לשירותי כשרות "המערבים אינטרסים אישיים" מצד הרב נותן ההכשר. הרבנים המקומיים הם עובדי ציבור העושים שליחותם נאמנה. אמירתו של חבר הכנסת הינה פוגענית ומטילה דופי בציבור הרבנים המקומיים בישראל. מוטב לו אמירה זו לא באה לעולם".

 

לדף העמדה המלא של פורום חותם