מתלבטת- שירות לאומי או צבאי ? כדאי לך לשמוע אותה!

בוגרת שירות מדברת על ההשלכות הלא פשוטות בבחירת שירות צבאי