מערכת השיקולים הניצבים בפני שמיניסטית – הרבנית בן שעיה

הרצאה מצולמת: מערכת השיקולים והגורמים שמשפיעים על הבת בבחירת מסלול השירות שלה - שלומית בן שעיה