אז מה אני עושה עם עצמי

מה עובר על השמיניסטיות שלנו? מערכת השיקולים והגורמים שמשפיעים על הבת בבחירת מסלול השירות שלה שולמית בן שעיה