למי קראת חשוך? - השפעת ארגוני ’הקרן החדשה לישראל‘ על החברה החרדית

דו"ח הסוקר את הפעילות של ארגוני הקרן החדשה בקרב החברה החרדית ואת ניסיונות ההשפעה והפגיעה בזהות החרדית

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של למי קראת חשוך? - השפעת ארגוני ’הקרן החדשה לישראל‘ על החברה החרדית