דף עמדה בנושא חולה הנוטה למות

דף העמדה נכתב לאור הצעתו של ח"כ עופר שלח לתיקון חוק החולה הנוטה למות, האומרת שבמקרה של חולה הנוטה למות, יהיה מותר לרופא לרשום תרופות שיוכלו לאפשר לחולה להתאבד בעזרתן, ולצורך ועדה שהוקמה בנושא על ידי משרד הבריאות. מבחינה הלכתית הנושא רגיש ומורכב, והוא נדון בזהירות הראויה ע"י הפוסקים. ברמה האתית ראוי לדון כאן בסכנות לציבור הרחב, סכנות שאליהם עלולים להיגרר בעקבות הצעת חוק זו.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא חולה הנוטה למות