על סדר היום

חוק המוהלים- סכנה לחופש הדת בישראל

חוק המוהלים- סכנה לחופש הדת בישראל

רבני פורום חותם תוקפים את הצעת החוק של ח"כ שטרן בנושא מעמד המוהלים. הצעת חוק של ח"כ אלעזר שטרן, לקביעת ועדה רפואית שתסדיר את מיהו מוהל ומי לא, מאיימת לפגוע בהלכה היהודית. נייר עמדה של פורום חותם מזהיר כי מדובר בפגיעה בחופש הדת בישראל. "דוחקים את השיקולים ההלכתיים לתחתית סולם החשיבות", מזהירים רבני הפורום.

ח"כ אלעזר שטרן (התנועה) וח"כ עדי קול(יש עתיד), יוזמים הצעת חוק שעלולה להביאלפגיעה קשה במוהלים בישראל. בטיוטת הצעת החוק שהוגשה לוועדה לענייני חקיקה בכנסת מציע שטרן להקים וועדה שתפקח על פעילות המוהלים, הכשרתם וכן תקבע את כללי המילה בישראל על ידי משרד הבריאות. בנייר עמדה של "פורום חותם" תוקפים את החוק וטוענים כי הדבר מהווה פגיעה בחופש הדת בישראל. הסיבה היא שיו"ר הוועדה וחבר נוסף ימונו ע"י שר הבריאות, בעוד החבר השלישי והיחידי בה, ימונה ע"י השר לשירותי דת. "הדבר איננו תקין משום שיהיה רוב בוועדה למשרד הבריאות. דבר שעלול להביא ח"ו לדחיקתם של השיקולים ההלכתיים בברית המילה לתחתית סולם החשיבות, בכך ייצא שכרנו בהפסדנו,שהרי לכולי עלמא רוב רובם של ההורים שמליםאת בנם במדינה עושים זאת מטעמי דת ומסורת, הרבה לפני הצדדים הרפואיים".

יוזמי החוק מציעים, שלא יציג עצמו אדם כמוהל, ולא ישתמש בכינוי מוהל או בכינוי דומה, אלא לפי הקריטריונים שבהצעת החוק. אך בחותם מסתייגים ואומרים כי העובדה שהצעת החוק מתיימרת לקבוע קריטריונים לתואר 'מוהל' שהינו תואר הלכתי, על ידי מונחים רפואיים איננו אפשרי במקרה זה. "יש בעיה כאשר המדינה מתיימרת לקבוע ולחלק תארים שנקבעים על ידי ההלכה - ההגדרה שלמוהל היא הגדרה הלכתית. האם נכון שהמדינה תאסור על אנשים להשתמש בתואר "מוהל" גםאם הוא רשאי ע"פ ההלכה?", תוהים רבני חותם ומוסיפים, "האם ראוי שהמדינה תחוקק חוק ולפיומי שהמדינה לא מגדירה אותו כרב לא יהיה רשאי להשתמש בתואר "רב", בתואר “אדמו”ר”, בתואר"שוחט”, וכן הלאה?" לדבריהם היה נכון יותר להגדיר בחוק שאדם לא רשאי להציג עצמו כ"מוהל מורשה" או "מוהל מוסמך", או "מוהל בעל רישיון", אך אין למדינה אפשרות לומר שאדם אינו רשאי להציג עצמו כמוהל.

הרב יעקב אריאל, נשיא פורום חותם, הדגיש בשיחה עם ישראלי כי "אנחנו לא אומרים שצריך בוועדה רק מוהלים או רבנים, צריך שיישבו בה גם רופאים כי מדובר בהליך שהוא גם רפואי, אך חשוב שהם יבינו בהלכה ובמצוות המילה". "יש לשמר את רוח ישראל סבא בעריכת ברית המילה, ובהכשרת מבצעיה - המוהלים ולתת לכך ביטוי משמעותי בגוף המפקח על תחום המילה והמוהלים", אומר לנו השבוע הרב מנחם בורנשטיין, ראש מכון פוע"ה. הרב בורשטיין טוען כי פיקוח, הדרכה ורישוי הינם אמצעים מצוינים ונחוצים להסדרה ברוכה של התחום, "אך קביעת הרכב ועדה כפי המוצע, ולא וועדה בה ברור כי הפן ההלכתי ומסורת ישראל נר לרגליה, יהיה בבחינת 'כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים'".

מלשכתו של ח"כ אלעזר שטרן סרבו להגיב לדברים.

*פורסם בעלון "ישראלי" גליון 651. לכתבה המקורית לחץ כאן.