דף עמדה בנושא נהלים אחידים בכשרות

הצעת החוק לקביעת נהלים אחידים בכשרות, הכוללת יכולת אכיפה, היא בעיקרה הצעה מבורכת. מהלך זה ישלול אפשרות של שיקולים זרים במתן כשרות, ויחזק את מעמד הרבנות הראשית ואת הכשרות הממלכתית. עם זאת חשוב שהצעה זו לא תפגע בסמכותם של הרבנים המקומיים וביכולת הפסיקה שלהם, על פי שיקול דעת הלכתי התואם למקום ולציבור. דף העמדה הרשמי של פורום חותם בנושא הצעת החוק לנהלים אחידים בכשרות.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא נהלים אחידים בכשרות